Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Το οδοντοτεχνικό εργαστήριο Dental 88 παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες υψηλού επιπέδου:

 • Κινητή και ακίνητη προσθετική
 • Εργασίες επί εμφυτευμάτων
 • Τηλεσκοπικά
 • Μεταλλοπορσελάνες
 • Ολοκεραμικά
 • Ένθετα
 • Όψεις
 • E-max
 • Ζιργκονία
 • Μεταλλοακρυλικά
 • Φωτοπολυμεριζόμενα Nexco
 • Ολικές και μερικές οδοντοστοιχίες
 • Επένθετα
 • Θερμοπλαστικά
 • Νάρθηκες λεύκανσης και βρουξισμού
 • CAD-CAM
 • SINDERING
 • LASER
 • Tattoos